Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego Kolegi, odznaczonego medalem „Zasłużony dla ZZM” wychowawcy wielu pokoleń kolejarzy.
Marka Garczewskiego.
Rodzinie i kolegom składamy wyrazy współczucia.