PKP Intercity S.A. – dialog społeczny przekształcony w spór zbiorowy

Podczas rokowań, które odbyły się w dniu 6 grudnia br. pracodawca poinformował stronę społeczną, że koszt realizacji zgłaszanych postulatów podwyżki wynagrodzeń zasadniczych dla pracowników wynagradzanych wg ZUZP w średniej wysokości 650 zł znacząco przekracza aktualne możliwości finansowe Spółki. Strona Społeczna odrzuciła propozycję Pracodawcy w zakresie kwoty wzrostu wynagrodzeń (od 1 stycznia 2022 r. w średniej wysokości 220 zł na etat oraz kwartalną premie motywacyjną w wysokości 5% kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia) z uwagi na fakt, że skala proponowanych zmian  nie zrównoważyłaby wzrostu kosztów utrzymania – szczególnie z powodu wysokiej inflacji oraz braku podwyżek w spółce od 2 lat.

Związki Zawodowe wyraziły chęć pracy nad nowym systemem wynagradzania, ale priorytetem jest wdrożenie postulowanych podwyżek. Wspólnie  oświadczyły, że wobec niemożności osiągnięcia porozumienia proponują zakończenie prowadzonego dialogu społecznego i rozpoczęcie procedury sporu zbiorowego.