Skuteczne działania

Wszczęty przez ZZM 7 września 2020 roku dialog społeczny ws. poprawy bezpieczeństwa na przejazdach w spółkach Polregio, PKP Intercity i PKP Cargo przynosi efekty w postaci pro-pracowniczych zapisów w protokołach dodatkowych do układów zbiorowych.

Dotyczą one całego spektrum następstw wypadków kolejowych na służbie. Począwszy od kwestii obligatoryjnych podmian np. maszynistów po wypadkach „z człowiekiem” z zachowaniem prawa do wynagrodzenia za dalszą część zmiany roboczej. A następnie gwarancji kilkudniowego zwolnienia ze świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia obliczonego jak za urlop wypoczynkowy, czy zapewnienia zainteresowanym pomocy psychologicznej ze strony pracodawcy. Kolejne są swego rodzaju polisą ubezpieczeniową. Dotyczą pokrywania kosztów leczenia i rehabilitacji pracowników, którzy ulegli wypadkowi kolejowemu w trakcie wykonywania obowiązków służbowych (wypadek przy pracy). A w najczarniejszym scenariuszu, który oby nigdy się nie ziścił – ustanowienia m.in. dodatkowej odprawy pośmiertnej dla rodziny pracownika w przypadku jego śmierci w następstwie wypadku przy pracy. Stanowiącej 10-krotność wynagrodzenia. W Polregio na mocy grudniowego po[1rozumienia ZZM z zarządem przewoźnika regulacje tego typu obowiązują już od nowego roku, natomiast spółka chce je wprowadzić do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Przedstawiciele ZZM w maju złożyli podpisy pod stosownym protokołem dodatkowym. W PKP Intercity wszystkie wymogi formalne zostały spełnione. Podpisany przez tamtejsze związki zawodowe protokół dodatkowy został przesłany do inspekcji pracy. Gdy zostanie zarejestrowany, korzystne dla pracowników przepisy wejdą w życie z początkiem następnego miesiąca. Jest duża szansa, że stanie się to od czerwca. W PKP Cargo pod protokołem dodatkowym jeszcze nie podpisały się wszystkie organizacje związkowe, więc nie mógł trafić do inspekcji pracy, przez co sprawa się przeciąga. Przedstawiciele ZZM oczywiście złożyli swoje podpisy pod dokumentem.