Sektor Przewozów Towarowych ZZM

Sektor podjął oficjalne interwencje w PKP Cargo ws. wyposażenia drużyn trakcyjnych, manewrowych oraz rewidentów w nowe radiotelefony, a także drużyn manewrowych oraz rewidentów w nowe latarki. Z uzyskanych ze spółki odpowiedzi na oba pisma wynika, że procedury zakupów i wyposażania pracowników w sprzęt są finalizowane