W dobie kolejnej fali pandemii koronawirusa i szczytu zakażeń szczególnie ważne jest zadbanie o warunki pracy. W związku z licznymi indywidualnymi zapytaniami dotyczącymi zachowania czystości i higieny pracy przypominamy o wciąż obowiązujących ważnych ustaleniach w PKP Cargo.

Mowa o porozumieniu zawartym 24 października 2006 roku pomiędzy związkami zawodowymi działającymi w PKP Cargo, w tym ZZM, a ówczesnym kierownictwem spółki.

Poniżej dokument w pdf.

Porozumienie dot. pomieszczeń, stanu i wyposażenia kabiny kabiny (1)