Efektywny dialog

Wszczęty przez ZZM 7 września 2020 roku dialog społeczny ws. poprawy bezpieczeństwa na przejazdach przynosi kolejne żniwo. Po załodze Polregio powody do zadowolenia mogą mieć pracownicy PKP Intercity i PKP Cargo.

W PKP Cargo po kolejnej turze negocjacji 5 marca doszło do zbliżenia stanowisk dotyczących części naszych postulatów o tzw. charakterze socjalnym. Pracodawca przesłał ZZM i pozostałym związkom zawodowym działającym w spółce projekt protokołu dodatkowego do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. PKP Cargo zgadza się w nim na zmiany w zakresie rozdziału V ZUZP dotyczącego zasad wynagradzania pracowników i innych świadczeń. Dotyczą one m.in. następstw wypadków kolejowych na służbie.

Szerzej w numerze 3/2021 Głosu Maszynisty