Zdalne posiedzenie SPT ZZM

26 marca odbyło się kolejne w tym roku posiedzenie Sektora Przewozów Towarowych ZZM. Zgodnie z porządkiem po omówieniu przez członka Rady Nadzorczej– przedstawiciela związku Tadeusza Stachaczyńskiego, Sektor omówił propozycję planowanych  zmian do ZUZP dotyczących kwestii udziału drużyn trakcyjnych w wypadkach śmiertelnych, wsparcia dla rodzin ofiar śmiertelnych, obligatoryjnego czasu wolnego oraz podmiany dla maszynistów po zdarzeniu oraz pokryciu kosztów leczenia i rehabilitacji. Członkowie udzielili rekomendacji przedstawicielom biorącym udział w dalszych rozmowach  z pracodawcą.

Sektor wyraził negatywną opinię dotyczącą projektu zmian do Regulaminu Organizacyjnego PKP CARGO S.A.  Przewodniczący w imieniu Sektora wystosował pismo w tej kwestii do Prezesa Czesława Warsewicza.  Z negatywną reakcją spotkała się również propozycja do zmiany systemu wynagradzania maszynistów.

Omówiono także sprawy bieżące; realizację porozumienia z 2006 roku dotyczącego czystości w kabinach, badań okresowych, szkoleń zdalnych oraz problemów z dojazdem pociągami PKP IC S.A. do miejsca pracy.