RK ZZM

23 lutego odbyło się zdalne posiedzenie Rady Krajowej ZZM z udziałem Prezydium związku, przewodniczących organizacji zakładowych i kół ZZM.

Zgodnie z porządkiem obrad omówiono sytuację w poszczególnych spółkach, przebieg dialogu społecznego z pracodawcami w –  POLREGIO, PKP IC I CARGO S.A.

Zapadły decyzje dotyczące tegorocznego Krajowego Zjazdu Delegatów ZZM. W związku z utrzymującą się pandemią COVID-19  zadecydowano o zwołaniu go na dzień 22 kwietnia 2021 roku w formie video konferencji.

Również w związku z sytuacja pandemiczną w kraju Rada Krajowa podjęła decyzję o przedłużeniu VIII kadencji ZZM we wszystkich władzach związkowych i organach kontrolnych ZZM do czasu wyboru władz związkowych lub organów kontrolnych na nową kadencję jednak nie dłużej niż do 6O dni od dnia odwołania stanu epidemii.

24