Sektor Przewozów Towarowych

10 lutego odbyło się pierwsze w tym roku kalendarzowym posiedzenie Sektora Przewozów Towarowych ZZM.

Na pierwszy plan wysunęły się problemy największego przewoźnika – PKP Cargo. Poszczególne zagadnienia zostały omówione z różnych perspektyw – m.in. rady sektora, kierowanego przez przewodniczącego Tomasza Pietrka, rady nadzorczej spółki w której ZZM ma swojego reprezentanta w osobie Tadeusza Stachaczyńskiego, a także przedstawiciela Międzyzakładowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego w PKP Cargo prezydenta Leszka Miętka.

Trwają negocjacje wokół zmian do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w PKP Cargo. Sektor Przewozów Towarowych ZZM pochylił się nad propozycjami z zakresu zmian czasu pracy i miejsca wykonywania pracy oraz dodatkowych uprawnień i świadczeń pracowniczych. Jak np. urlopy dodatkowe, które pracodawca chce wykupić. W zakresie dialogu społecznego wszczętego we wrześniu 2020 r. przez ZZM na tle poprawy bezpieczeństwa w PKP Cargo rozmowy jeszcze trwają. W Polregio porozumienie zostało podpisane dwa miesiące temu, natomiast w PKP Intercity sprawa się finalizuje.