Rozmowy o bezpieczeństwie

W dniu 23.11.2020 odbyło się kolejne spotkanie w ramach dialogu społecznego związanego z postulatami związanymi z bezpieczeństwem ruchu kolejowego w szczególności wypadków na przejazdach kolejowych i potrąceń osób postronnych.