Rada Krajowa ZZM online

Nowa rzeczywistość w dobie pandemii jest wyzwaniem, któremu musimy sprostać również w codziennej, związkowej pracy – na różnych płaszczyznach musimy znajdywać nowe rozwiązania, aby sprawnie działać w tym trudnym okresie.
14.04.2020 r.  po raz pierwszy odbyło się posiedzenie Rady krajowej ZZM online. Przy niemal 100% frekwencji członkowie Rady omawiali tematy bieżące – realia i strategię działania spółek kolejowych jak i związku w dobie pandemii.
Niestety obecnie ograniczone są możliwości przemieszczania się i spotykania ze związkowcami. Aby pozostać w bezpośrednim kontakcie z tymi, którzy zapewne maja wiele pytań i wątpliwości, Prezydent ZZM Leszek Miętek odpowiadać będzie na nie od przyszłego tygodnia online Na serwerze ZZM członkowie związku znajdą informacje jak dołączyć do videochatu i podzielić się pytaniami na żywo.