Komunikat z telekonferencji PKP Cargo S.A.

ZZM i inne Związki Zawodowe skrytykowały plany Zarządu w zakresie nieświadczenia pracy.
ZZM i inne Związki Zawodowe stoją na stanowisku, że tylko równe i solidarne ponoszenie ciężaru kryzysu przez wszystkich pracowników jest możliwe do zaakceptowania.
ZZM zwrócił uwagę żeby w ramach solidaryzmu wykorzystywanie bieżących i zaległych urlopów było realizowane przez wszystkich pracowników a nie tylko tych związanych z procesem eksploatacyjnym.
ZZM i inne Związki Zawodowe zwróciły również uwagę na konieczność ograniczenia wszystkich nie tylko pracowniczych kosztów funkcjonowania firmy (stawki dostępu do infrastruktury, ceny energii, czynsze dzierżawne i podatki) bo tylko wtedy możemy liczyć, że Cargo poradzi siebie z kryzysem. W tej sprawie wystosujemy w najbliższym czasie pismo do Ministra Adamczyka.
Zarząd zadeklarował pilne podjęcie działań celem wykorzystania ustawy tarczy antykryzysowej celem pozyskania środków na dofinansowanie kosztów pracy. Uzyskanie tych środków związane będzie z czasowym obniżeniem wynagrodzenia solidarnie przez wszystkich pracowników o 20%.
Zarząd zadeklarował wstrzymanie decyzji o nieświadczeniu pracy do czasu rozstrzygnięć związanych z tarczą antykryzysową.
Podpisanie stosownych porozumień planowane jest w końcówce kwietnia lub na początku maja.
Zarząd podejmie również rozmowy z pracownikami, którzy nabyli prawa emerytalne, aby skorzystali z tego prawa a wszystkie Związki Zawodowe zadeklarowały, że w stosunku do tych pracowników nie będą stosowali ochrony związkowej chroniąc w ten sposób miejsca pracy młodych pracowników.