Spotkanie przedstawicieli Związków Zawodowych reprezentującymi drużyny konduktorskie z przedstawicielami PKP Intercity S.A.

10.12.2019 r.

Pierwszym tematem poruszonym było wystąpienie przedstawicieli pracodawcy dyrektora biura bezpieczeństwa p. Czesława Chmiela oraz Naczelnika ww. biura. Szczegółowo został omówiony przypadek napaści na kierownika pociągu z DK Warszawa podczas pełnienia obowiązków służbowych. Dyrektor wraz z Naczelnikiem opisali działania jakie podjęła firma aby ująć sprawcę ww. czynu. W trakcie szerokiej dyskusji na temat zwiększenia bezpieczeństwa członków DK podczas wykonywania obowiązków służbowych przedstawiciele pracodawcy oświadczyli, że trwają zaawansowane prace nad nadaniem pracownikom DK statusu funkcjonariusza publicznego – bliźniaczego do obecnego statusu ratownika medycznego czy listonosza. Temat ten będzie jeszcze zaopiniowany przez zarząd oraz będzie kontynuowany na szczeblu ministerialnym. Dyrektor wraz z Naczelnikiem podkreślili, że tego typu rozwiązanie będzie nosiło ze sobą nie tylko prawa ale też i obowiązki z zakresu statusu pracownika. Drugim z pomysłów, który ma być powoli wdrażany w 2020 r. jest wyposażanie pracowników w kamery nasobne z ogólną informacją o tym, że pracownik w owe jest wyposażony. Temat ten wymaga jeszcze szerszej analizy ale nie jest wykluczone, że takie rozwiązanie również się pojawi. Następnym ze środków zaradczych byłoby przeprowadzanie cyklicznych szkoleń z zakresu zachowania się podczas potencjalnych zagrożeń. Wytypowani liderzy spośród pracowników DK mieliby przejść szkolenia przeprowadzone przez przedstawicieli ABW i w dalszych krokach przekazywać wiedzę w pakiecie szkoleń okresowych. W dalszej części Naczelnik BB zapowiedział o fakcie, że w nowym rozkładzie jazdy każdy pociąg nocny będzie miał dedykowaną ochronę na wybranych odcinkach. Wyszli też z apelem aby wszystkie niebezpieczne sytuacje zgłaszać poprzez drogę telefoniczną jak i mailową pod dedykowane numery / adresy co ułatwia ich pracę. Zgodnie stwierdzili, że każde zgłoszenie jest szczegółowo analizowane.
Drugą tematyką było wystąpienie głównego Inspektora BHP. Na wstępie zostało przedstawione zestawienie przypadków napaści na członków DK. Z interpretacji jasno wynika, że tendencja ta wzrasta. Inspektor odniósł się do zmian z 2017 r. dotyczących zakresu przeprowadzania czynności przez kobiety, które nie są zwolnione z prac. Mogą wykonywać wszystkie, jedynym ograniczeniem jest ciężar jaki mogą unieść i fakt czy są w ciąży lub karmiące piersią. Następnym tematem była kolejowa medycyna pracy. Pan Inspektor stwierdził, że zgodnie z zapisem w dzienniku ustaw (który przedstawił) wynika, że zapis o czynnościach przy łączeniu i rozłączaniu wagonów przez kierownika pociągu musi być zamieszczony na skierowaniu, ponieważ czynności te okazyjnie są wykonywane przez kierowników pociągów. Finalnie lekarz medycyny pracy określa na jaki okres ważności zakańcza badania. Stwierdził też, że według jego wiedzy skierowania jak i same badania wszędzie są wykonywane tak samo (w tym samym zakresie) i to od lekarza medycyny zależy na jaki okres ważności je zakończy. W dalszej części Inspektor poinformował o tym, że w najbliższym czasie 20 szt. EZT zostanie wyposażone w defibrylatory, docelowo wyposażone w ww. sprzęt zostaną wszystkie.
Kolejnym wystąpieniem było podsumowanie prac nad instrukcją Br-21 przez p. Edwarda Szumilaka. Wyraził pozytywną opinię na temat współpracy z wyznaczonymi przedstawicielami ZZ wchodzących w skład grupy roboczej. Jeszcze finalnie prace nie są zakończone lecz zbliżamy się do końca. Najbliższe spotkanie powołanej grupy roboczej dn. 19.12.2019 r. będzie dotyczyło nowych punktów instrukcji, które obecnie nie są uwzględnione lub nie są w sposób wyraźny podkreślone.

Kolejną kwestią było omówienie ryczałtów za pranie i reperację oraz pomysłu nad pralnią chemiczną, który póki co nadal stoi w miejscu. Kwota za ww. czynności podlega rewaloryzacji. Zastępca dyrektora zajmujący się tym działem stwierdził, że projekt nowych uniformów powinien zostać zrealizowany w roku 2020, konkretnej daty lub kwartału jednak nie podał. Poinformował również, że trwają prace nad tym aby wszelkie zgłoszenia reklamacyjne dot. znoszeń lub uszkodzeń produkcyjnych były kierowane na jeden zbiorczy adres : odziez.reklamacje@intercity.pl. Taka funkcjonalność miałaby być również wprowadzona w teczkę konduktora.
Ostatnimi były pytania skierowane do Pana Dyrektora Michała Zamorskiego. Szczegółowo temat skupił się na obsadach drużyn konduktorskich w przypadku składów powyżej 9 wagonów. Próbowano wypracować rozwiązanie w przypadkach długich pociągów uruchamianych w weekendy oraz święta gdzie są wzmożone potoki podróżnych. Strona społeczna podkreśliła, że nie może być przypadków gdzie w takich okolicznościach planowana jest obsada DK 1/1. Dyrektor stwierdził, aby wszelkie tego typu przypadki zgłaszać na jego adres mailowy. W dalszym ciągu nie ma odniesienia się co do sposobu wyliczenia mas hamujących rzeczywistych w przypadku międzynarodowej karty próby hamulca zespolonego.
Na koniec ustalono, że powołany zostanie zespół roboczy (po jednym przedstawicielu ZZ każdej lokalizacji), którego prace skupiły by się nad ogólną organizacją pracy, obiegami DK itp. Spotkanie zespołu roboczego z dyrektorem Zamorskim zaplanowano na 04.02.2020 r.