XXXVI Ogólnopolska Pielgrzymka Kolejarzy

Jak co roku Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce w silnej reprezentacji pod przewodnictwem Prezydenta Leszka Miętka i Wiceprezydenta Krzysztofa Ciećki wziął udział w Pielgrzymce Kolejarzy na Jasną Górę.