RK ZZM

W siedzibie związku przy ul. Wojciechowskiego 7 odbyło się posiedzenie Rady Krajowej ZZM. Rada oprócz wymiany informacji o sytuacji bieżącej zajęła się planowaniem działań związku na najbliższy czas. Przewodniczący sektorów przedstawili najbardziej palące problemu oraz kwestie wynagrodzeń w spółkach.

Istotnym punktem są zbliżające się obchody 100 lecia założenia ZZM w Warszawie. Prezydent Leszek Miętek omówił postępy w przygotowaniach. Szczegółowe informacji zasięgnąć można u przewodniczących organizacji.

Zebrani dyskutowali również nad planowanymi zmianami sygnalizacji dla sieci PKP. Stanowisko oficjalne związek przekaże odpowiednim organom.