Wybory w KKZZ

W Sali im. J.Wiadernego warszawskiej siedziby OPZZ w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Delegatów Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych zrzeszającej pracowników kolei.

 

Po przyjęciu sprawozdań za mijającą kadencję przystąpiono do wyborów prezydium. Mandat zaufania do pełnienia funkcji przewodniczącego KKZZ otrzymał ponownie Leszek Miętek. Wiceprzewodniczącymi zostali Jerzy Rokicki – Kielar z ZZK w Przemyślu oraz Piotr Dubrownik z MZZRT.

Druga część obrad to spotkanie z kierownictwem OPZZ, które przedstawiło sytuację bieżącą w kwestii dialogu społecznego oraz plany na działania centrali w nadchodzącym okresie. Spotkanie było również okazją do dyskusji i zadawania pytań – te głownie dotyczyły sytuacji związków zawodowych oraz przemyśleniach na temat zwiększenia uzwiązkowienia. Piotr Ostrowski – wiceprzewodniczący OPZZ podkreślił, że centrala ta nie dość, że jest największą organizacją związkową w kraju, jest również największą organizacją społeczną w Polsce ale również w krajach bloku środkowo-wschodniego.