Wybory w PKP Intercity S.A.

Decyzją Centralnej Komisji Wyborczej z dnia 16.05 (już po druku Głosu Maszynisty) zmieniono termin wyborów na reprezentanta załogi w RN Spółki. Odbędą się one nie w dniach

27-29.05.2019 r. ale 03-05.06.2019 r.

Pozostałe dane się nie zmieniają. Zamieszczamy listę lokali wyborczych i apelujemy o mobilizację w głosowaniu.