Szanowne koleżanki i koledzy,

W imieniu Branży Transport OPZZ wyrażam gorące podziękowania za liczny i aktywny udział w pikiecie zorganizowanej przez naszą centralę w dniu 9 maja 2019r. w Warszawie pod Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nasza wspólna akcja związkowa została zauważona przez społeczeństwo, które popiera postulaty związków zawodowych. Liczny udział naszych członków zawody potwierdził potrzebę przypomnienia rządzącym o składanych obietnicach oraz fakcie nierozwiązania palących problemów społecznych. Jako związkowcy reprezentujący różne zawody i branże pokazaliśmy naszą wspólną determinacje i jedność ruchu związkowego w walce o prawa pracownicze.

Mam nadzieję, że demonstracja w której po raz kolejny przypomnieliśmy nasze emerytalne postulaty skłoni obecnie rządzących do ich wprowadzenia w życie jeszcze w tej kadencji sejmu.

Leszek Miętek