Żelazna konsekwencja PR

W Sali konferencyjnej hotelu Novotel w Warszawie, odbyła się 8 maja br. konferencja pod tytułem – #żelaznakonsekwencja – sukces procesu restrukturyzacji Spółki Przewozy Regionalne. W konferencji reprezentując ZZM udział wzięli Leszek Miętek i Sławomir Centkowski – członkowie Prezydium oraz Jarosław Sromała przedstawiciel załogi w RN spółki.

Otwarcia dokonał Krzysztof Zgorzelski – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Przewozy Regionalne (POLREGIO), który po przywitaniu przybyłych w kilku zdaniach przedstawił tematykę spotkania – podsumowanie i stan bieżący Spółki w kontekście procesu restrukturyzacji. Za trzy ostatnie lata spółka łącznie wypracowała ponad 180 mln zł zysku. Do tego skumulowanego zysku za ostatnie trzy lata, w tym roku chcemy dołożyć kolejne 30 mln zł – powiedział Zgorzelski. Podane przez prezesa kwoty robią wrażenie i z nadzieją zaczynamy, po ostatnich – sukcesem zakończonych rozmowach w sprawie podwyżek dla pracowników – patrzeć w przyszłość zawodu maszynisty pracującego dla PR. Specyfikę i innowacje w systemach rejestrowania wykonanej pracy maszynistów i co za tym idzie naliczenia wynagrodzenia – unikalnego rozwiązania w grupie PKP przedstawił Hubert Suberlak – Naczelnik Wydziału Eksploatacji Taboru w PR.

Do udziału w debacie „Pracownicy – budujemy dobrą kolej” zaproszono dyrektorów oddziałów oraz przedstawicieli partnerów społecznych. O doświadczeniach mówili   Andrzej Siemieński – Przewozy Regionalne, Dyrektor Oddziału Małopolskiego, Justyna Mądry – Przewozy Regionalne, Dyrektor Oddziału Lubelskiego, Janina Wilczewska – Przewozy Regionalne, Dyrektor Oddziału Podlaskiego, Wiesław Natanek – przewodniczący „Solidarności” w Dolnośląskim Oddziale Przewozów Regionalnych oraz Jarosław Sromała – przedstawiciel pracowników w Radzie Nadzorczej Przewozów Regionalnych.

Podkreślono ścisłą i poprawną współpracę pracodawców i partnerów społecznych, zwłaszcza w świetle niełatwej sytuacji, gdy najniższe i tak uposażenia w grupie PKP pracowników zostały na kilka lat zamrożone. Omówiono również Program Dobrowolnych Odejść i jego skutki w planowaniu pracy przewozowej.