W dniu 24 kwietnia 2019 r. przedstawiciele Prezydium ZZM – Leszek Miętek i Krzysztof Ciećka oraz Capital LEX Kancelaria Prawno-Podatkowa S.A. podpisali umowę o współpracę w zakresie podejmowania odpowiednich działań mających na celu uzyskanie odszkodowań dla maszynistów i drużyn pociągowych z tytułu skutków uczestnictwa w zdarzeniach kolejowych. W szczególności wypadków na przejazdach kolejowych i śmiertelnych wypadków z ludźmi.

To kolejne z innowacyjnych rozwiązań oferowanych dla członków naszego związku, mające na celu ochronę przed nieprzewidzianymi sytuacjami losowymi.

Członkowie związku oraz ich rodziny przystępujący do programy ochronnego, w przypadku uczestnictwa w zdarzeniu mogą ubiegać się o windykację odszkodowania. Zainteresowanych prosimy o kontakt z przewodniczącymi organizacji zakładowych.