Sektor Przewozów Towarowych ZZM

30 maja w siedzibie ZZM odbyło się spotkanie SPT z udziałem przedstawicieli Prezydium oraz zaproszonych gości reprezentujących PKP CARGO S.A.

Po omówieniu bieżącej sytuacji, problemów poruszono temat nowego rozporządzenia ministra infrastruktury dot. prowadzenia lokomotyw starego typu SM 42, SM 31 i ST 48 w obsadzie podwójnej.

„Przepis (DU z dnia 22 maja 2019 r. poz. 964) nie dotyczy pociągów prowadzonych pojazdami trakcyjnymi jednokabinowymi, charakteryzującymi się ograniczoną widocznością szlaku z kabiny maszynisty i nieposiadającymi urządzeń technicznych umożliwiających obserwację szlaku. „

Stanowiskiem Sektora jest wystąpienie do Prezesa PKP CARGO S.A. o zamontowanie systemu monitorującego drogi przebiegu gwarantujących właściwe prowadzenie pociągu. Członkowie sektora w rozmowie z członkiem zarządu ds. operacyjnych Witoldem Baworem zadawali pytania dotyczącego aktualnej sytuacji m.in. przyczyn spadku pracy przewozowej. Przedstawiciel zarządu wskazał jako przyczynę brak finalizacji umów przewozowych ze zleceniodawcami.

Dyrektor Biura Kierowania Przewozami Zbigniew Prus poinformował, że dla maszynistów dojeżdżających na obowiązkowe szkolenia na symulatorze spółka przygotowała pokój odpoczynku (na ul. Minerskiej) przed podjęciem szkolenia. Powiedział także, że PKP CARGO S.A. zakupi do końca września 2019 1500 szt. tabletów i wprowadzić ma finalnie system e-maszynista dla wszystkich maszynistów w Spółce.

Maszyniści pracujący w ruchu towarowym posiadający autoryzację na prowadzenie pociągów w ruchu pasażerskim zgłosili gotowość pracy dla IC ze względu na wzmożony ruch w okresie letnim. Po wymianie i zgłoszeniu uwag dotyczących eksploatacji taboru oraz problemów wynikających podczas wykonywania pracy spotkanie zostało zakończone.