Posiedzenie Sektora Spółek Samorządowych

W Warszawie przy ul. Wojciechowskiego 7 odbyło się posiedzenie Sektora Spółek Samorządowych ZZM.

Omówiono sytuację bieżącą w poszczególnych zakładach PR, dyskutowano nad kwestią planowanych podwyżek wynagrodzeń w kontekście sytuacji spółki przestawionej przez przedstawiciela załogi w RN oraz podobnie jak na posiedzeniu Sektora PP kwestie organizacyjne na najbliższe miesiące.