Krajowy Zjazd Delegatów ZZM

W dniach 11-12 kwietnia na ternie ośrodka OW CS Natura Tour w Spale odbył się dwudniowy, sprawozdawczy Krajowy Zjazd Delegatów ZZM.

W pierwszym dniu, po przedstawieniu i przedyskutowaniu sprawozdań z działalności i finansowego za miniony rok delegaci przegłosowali przyjęcie sprawozdań Prezydium oraz Komisji Rewizyjnej ZZM. Dzień drugi to dyskusja na temat stanu realizacji uchwały Programowej ZZM i strategii na najbliższy rok , jubileuszowy rok kalendarzowy. Rozpoczęła go prezentacja Pracowniczych Planów Kapitałowych które wdrażane będą od tego roku, działań w obszarze emerytur pomostowych – tu omówienie udziału ZZM w planowanej na 9 maja pikiecie w Warszawie w proteście przeciw wygaszaniu emerytur pomostowych oraz wsparciu projektu OPZZ dotyczącej wprowadzeniu emerytur stażowych tj. nabywania prawa do emerytury ze względu na staż pracy 35 lat dla kobiet i 40 dla mężczyzn.
Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce jest jednym z liderów związkowych we wprowadzaniu nowych rozwiązań chroniących swoich członków przed skutkami nieprzewidzianych sytuacji na szlaku. Oprócz wprowadzonej ochrony prawnej świadczonej przez korporację prawniczą Lex Secure, która zapewnia maszynistom skuteczną 24 godzinną ochronę prawną, ZZM podejmie odpowiednie działania mające na celu uzyskanie odszkodowań dla maszynistów i drużyn pociągowych z tytułu skutków uczestnictwa w zdarzeniach kolejowych w szczególności wypadków na przejazdach kolejowych i śmiertelnych wypadków z ludźmi.
Przykładem tego co przeżywa maszynista uczestniczący w tego typu wypadkach może być stażysta, który w końcowym etapie procesu szkolenia na maszynistę, przez traumę w wyniku śmiertelnego wypadku zrezygnował z dalszej kariery zawodowej. To także wyłączenia wskutek stresu i traumy czasowe z aktywności zawodowej.
Krajowy Zjazd Delegatów jednogłośnie przegłosował również wniosek o upamiętnieniu na Ścianie Pamięci ZZM w warszawskiej siedzibie związku pamiątkową tablicą byłego wiceprzewodniczącego Michała Wawrzyniaka.
Omówiono kalendarium obchodów 100-lecia ZZM zarówno na poziomie zakładowym i centralnym. Przedstawiono specjalnie przygotowaną dla młodych ulotkę promującą zawód maszynisty i ZZM.
Delegaci mieli również okazję spotkać się z zaproszonymi gośćmi – zarówno podsekretarzem stanu w MI Andrzejem Bittelem, wiceprezesem UTK Kamilem Wilde, wiceprzewodniczącym OPZZ Andrzejem Radzikowskim jak i prezesami największych spółek kolejowych i dyrektorami zakładów Cargo, IC i PR działającymi na terenie województwa łódzkiego, w którym odbywał się Zjazd. Była okazja do zadawania pytań i przedyskutowania interesujących ZZM obszarów działalności sektora kolejowego i spółek, w których pracujemy.


Zjazd zakończono wspólną kolacją i życzeniami wielkanocnymi.