Posiedzenie Rady Krajowej ZZM

Rada Krajowa ZZM na posiedzeniu 19 marca podjęła decyzję o zaostrzeniu działań ws. związanych z niewygaszaniem emerytur pomostowych i emerytur stażowych. Będą one podejmowane wspólnie z OPZZ. Rada zajmowała się także kwestiami przyspieszenia prac nad ustawy o czasie i warunkach zatrudnienia maszynisty oraz zmian w rozporządzeniu ws. świadectwa maszynisty, a także sprawami zbliżającego się Zjazdu Delegatów ZZM (Spała, 11-12 kwietnia).

RK podjęła również decyzję ws. zawarcia aneksu do umowy z firmą Polkomtel, znacznie zwiększającego transfer danych oraz umożliwiającego wysyłanie wiadomości tekstowych z bramki internetowej. Ponadto spotkała się z przedstawicielami kancelarii prawnej, którzy złożyli ofertę w zakresie odszkodowań dla maszynistów po wypadkach na przejazdach, czy potrąceniach osób postronnych.

Zebrani omówili także stan przygotowań do obchodów 100-lecia ZZM (kulminacja 21 października w Warszawie) oraz kwestie okolicznościowego albumu, ogłoszonego konkursu plastycznego „Maszynista – praca i jego pasje” i wzorów pamiątkowych koszulek.