Posiedzenie Komisji Młodych

W dniu 26.02.2019 w siedzibie OPZZ przy ulicy Kopernika odbyło się posiedzenie Komisji Młodych OPZZ.

Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce reprezentował Marcin Dylowicz z ZZM w PKP IC Zakład Centralny.  Młodzi związkowcy reprezentujący różne branże mieli okazję dyskutować z Przewodniczącym OPZZ Janem Guzem oraz wiceprzewodniczącą Barbarą Popielarz o sytuacji związków zawodowych w kraju  i zaangażowania w działalność u szeregowych pracowników. Przedmiotem dyskusji był również fakt, że społeczeństwo jednoczy się w ruchach społecznych typu „żółte kamizelki” a nie potrafi w walce o godną pracę i wynagrodzenie.

Druga część spotkania poświęcona była szkoleniu z zakresu nowelizacji Ustawy o związkach zawodowych, która obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku. Komisja Młodych OPZZ to organ doradczy działający przy Prezydium, zrzesza członków przynależnych organizacji, którzy nie przekroczyli 35 roku życia. Chętnych do działania i zgłębiana wiedzy związkowej, pracowniczej i prawnej zapraszamy do wspólnego działania.

Jeśli chcesz działać nie zwlekaj i dołącz do Nas!