Inauguracja negocjacji PZUP

1 marca w siedzibie PKP S.A. w warszawie odbyło się spotkanie, którego agenda obejmowała rozpoczęcie rokowań nad ponadzakładowym układem zbiorowym pracy (PZUP) dla pracowników zatrudnionych przez pracodawców zrzeszonych w Związku Pracodawców Kolejowych.


Na rokowania zaproszeni zostali przedstawiciele rezprezentatywnych dla poszczególnych spółek organizacji związkowych. Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce reprezentował Leszek Miętek.
Jak powiedział Prezydent – najwyższa pora na ujednolicenie zasad dla wszystkich jeżdżących po tych samych w końcu torach. Wspólne rozmowy to realna szansa na poprawę sytuacji pracowników a co za tym idzie bezpieczeństwa na kolei.