Posiedzenie Sektora Przewozów Towarowych ZZM

Na spotkaniu Sektora Przewozów Towarowych ZZM z przedstawicielami władz PKP CARGO S.A. omawiano m.in. prace nad zmianami w ZUZP, kwestie problemów z licencjami maszynistów, kilometrówkami i próbami hamulca. Szerzej o rozmowach w spółce pisaliśmy 9 lutego. Sektor przedstawił przybyłym problemy eksploatacyjne zgłaszane przez maszynistów.

Prezydent Miętek oraz przewodniczący sektora Tomasz Pietrek zaapelowali do gości o zaangażowanie w nacisk na odpowiednie organy dotyczące przyspieszenia prac w rządzie nad regulacjami ważnymi dla wykonywania zawodu maszynisty. Ustawa o czasie pracy oraz emeryturach pomostowych jest z punktu widzenia ZZM i jego członków priorytetowa. Wyrazili niepokój, że w związku ze zbliżającym się końcem kadencji Sejmu mogą nie ujrzeć światła dziennego.

Rada sektora jednogłośnie przegłosowała poparcie dla kandydatów w nadchodzących wyborach – Tadeuszowi Stachaczyńskiemu jako przedstawicielowi załogi w Radzie Nadzorczej spółki i Zenonowi Kozendrze w Zarządzie PKP  CARGO S.A.