Posiedzenie BT OPZZ

4 stycznia w warszawskiej siedzibie centrali odbyło się posiedzenie Branży Transport OPZZ. Posiedzenie z udziałem członka kierownictwa OPZZ Piotra Ostrowskiego, prowadzone było przez przewodniczącego branży- Leszka Miętka.

Po przyjęciu porządku obrad branża zajęła się omówieniem sytuacji poszczególnych sektorach z uwagą analizując działania w Sektorze Lotniczym ze szczególnym uwzględnieniem sporu zbiorowego w PLL LOT S.A. W związku z wątpliwościami co do właściwości akcji medialno-populistycznych, Rada Branży przegłosowała stanowisko, które zostanie przekazane do właściwych struktur OPZZ a jasno określające zasady postepowania w przypadku konfliktu w organizacjach do niej należących.

Rada wysłuchała również wniosku NSZZ SOK o przyjęcie w struktury OPZZ. Prezydium OPZZ podejmuje decyzje o wpisanie bądź wypisanie organizacji po konsultacjach przeprowadzonych wewnątrz branży i wydaniu przez nią przegłosowanego stanowiska.

Gościem posiedzenia był również Jan Guz – przewodniczący OPZZ, który po krótce przedstawił aktualne działania centrali.