Krajowy Zjazd Delegatów ZZM

W Toruniu  w dniach 19-20 kwietnia br. odbył się Krajowy Zjazd Delegatów Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce.  Oprócz omówienia spraw bieżących i kwestii organizacji prac związku, przybyli mieli okazje porozmawiać z zaproszonymi gośćmi – przedstawicielami Ministerstwa Infrastruktury, Urzędu Transportu Kolejowego oraz kierownictwem Spółek kolejowych.