Posiedzenie plenarne RDS

30 października w Pałacu Prezydenckim odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem prezydenta Andrzeja Dudy i premier Beaty Szydło. W posiedzeniu udział wziął Prezydent ZZM Leszek Miętek.

Podczas dyskusji przedstawiciele związków zawodowych wskazali na niebezpieczeństwa ustawy o jawności życia publicznego, która może osłabić rolę związków zawodowych. Zaznaczyli, że obecnie dialog nie funkcjonuje dobrze, gdyż wiele ważnych ustaw nie jest negocjowanych z partnerami społecznymi. Przedstawiciele innych partnerów społecznych również zwracali uwagi na brak realnego dialogu w wielu istotnych kwestiach dotyczących gospodarki i polityki społecznej. Wdrożenie propozycji prezydenta nic nie zmieni, jeżeli rząd nie będzie wyrażał woli współpracy ze związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców.

Rozmawiano także o sytuacji w służbie zdrowia oraz o Europejskim Filarze Praw Socjalnych.

Podczas posiedzenia prezydent powołał nową przewodniczącą RDS, Elżbietę Rafalską, która zastąpiła Henrykę Bochniarz. Przewodnictwo RDS-u zgodnie z ustawą jest rotacyjne i obecnie przyszła kolej na przedstawiciela strony rządowej.