O bezpieczeństwie między maszynistami…

W Warszawskiej siedzibie ZZM przy ul. Wojciechowskiego odbyły się spotkania w ramach dyskusji na tematy poprawy bezpieczeństwa. Maszyniści instruktorzy spotkali się z członkami Prezydium oraz przewodniczącymi Sektorów ZZM aby wymienić się spostrzeżeniami z pracy oraz ustalić wspólną strategię celem poprawy sytuacji panującej na kolei.