Posiedzenie Rady Krajowej ZZM

W warszawskiej siedzibie związku przy ul. Wojciechowskiego 7 odbyło się posiedzenie Rady Krajowej ZZM.  Tematami posiedzenia były między innymi  sprawy organizacyjne zbliżających się Centralnych Obchodów Europejskiego Dnia Maszynisty Kolejowego, które odbędą się w dniach 15-16 września br. w miejscowości Chotowa w woj. podkarpackim, szkolenia kadr ZZM oraz pocztów sztandarowych, kwestie organizacji dalszych prac zespołów tematycznych oraz sytuacja bieżąca w Spółkach kolejowych.