Ulica Maszynistów Kolejowych

Rada Miejska w Chociwlu (Województwo Zachodniopomorskie)   przemianowała jeden z traktów na ulicę Maszynistów Kolejowych.  Uroczystość odsłonięcia tablicy z nowo nadaną nazwą ulicy odbyła się 26 sierpnia.

Odsłonięcie tablic z nowo nadanymi nazwami ulic było jedną z atrakcji uświetniających obchody uroczystości dożynkowych 26 sierpnia. W obecności burmistrza Chociwla Stanisława Szymczaka oraz pocztów sztandarowych, aktu przecięcia wstęgi na ulicy Maszynistów Kolejowych dokonał prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce Leszek Miętek.

W uroczystości oprócz Prezydium ZZM (Leszka Miętka i Krzysztofa Ciećki) udział wzięły poczty sztandarowe Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych z Gdyni-Cisowej, MZZMK Cargo Szczecin , Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich i ZZM Przewozów Regionalnych ze Szczecina.

Duży wkład w powstanie Ulicy Maszynistów Kolejowych ma radny Wojciech Kalinowski, maszynista PKP Cargo, przewodniczący szczecińskiego Koła ZZM w tej spółce. Uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu o dokonaniu zmiany nazw ulic: Karola Świerczewskiego na Jana Pawła II oraz 25 Lecia PRL na Maszynistów Kolejowych mają związek z przyjętą przez Sejm RP tzw. ustawą dekomunizacyjną.

Uroczystości uświetniła „oprawa kolejowa” w postaci prezentacji taboru kolejowego województwa zachodniopomorskiego, będącego jednym z najnowocześniejszych w Polsce.

Wkrótce maszyniści obchodzić będą święto, ustanowione w latach 90. ub.w. na 16 września. Organizowane przez ZZM Centralne Obchody Dnia Maszynisty Kolejowego odbędą się 15 września w Chotowej (województwo podkarpackie).