Walne Zebranie Delegatów KKZZ

W siedzibie ZZM w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Kolejowych Związków Zawodowych.

Prezydent Leszek Mietek przedstawił sprawozdanie z działalności Konfederacji, naświetlił obecną sytuację w pracach w Radzie Dialogu Społecznego, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych  oraz spółkach kolejowych. Po przyjęciu sprawozdania Komisji Rewizyjnej  delegaci dyskutowali o planach na najbliższy okres. Rozmowy skupiły się głównie wokół trzech tematów: batalii o emerytury pomostowe, zbliżających się wyborach do struktur OPZZ i bieżącej sytuacji w spółkach, pod kątem aktywności KKZZ.