We włoskim Salerno trwa posiedzenie Zarządu ALE. Prezydenci Europejskich Związków Maszynistów rozmawiają o głównych problemach europejskich maszynistów. Kluczowym tematem są względy bezpieczeństwa i niezależnego nadzoru struktur europejskich nad badaniem rzeczywistych przyczyn wypadków i katastrof. Uczestnicy rozmawiają również o europejskim dialogu społecznym, dumpingu społecznym oraz kwestiach sprawnego ruchu transgranicznego. Ze strony ZZM w posiedzeniu uczestniczy prezydent Leszek Miętek.