Obchody Dnia Maszynisty w Sierpcu

W dniu 11.09.2016 roku po raz 19 w Sierpcu Maszyniści Kolejowi obchodzili Dzień Maszynisty z okazji Europejskiego Dnia Maszynisty.Organizatorem uroczystości było Terenowe Koło Emerytów i Rencistów Związku Zawodowego Maszynistów które działa od sześciu lat. W obchodach wziął udział Prezydent ZZM K kol. Leszek Miętek i koledzy z Koła Emerytów ZZM z sztandarem z Piotrkowa Trybunalskiego gdzie organizacja z Sierpca już 25 lat współpracuje z Organizacją Związku Zawodowego Maszynistów z Piotrkowa Trybunalskiego.