Projekt „STEP”

Projekt „STEP – Strengthening The Employee Participation in railway sector” realizowany był w okresie 01.11.2014 – 30.04.2016 przez Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce w partnerstwie z FSSR (Słowacja), MOSZ (Węgry), PEPE (Grecja), FAST Ferrovie (Włochy), FSCR (Czechy).

Głównym celem projektu było zwiększenie zaangażowania pracowników sektora kolejowego w procesy podejmowania decyzji w firmach oraz wsparcie wdrażania europejskiego prawodawstwa w tej dziedzinie. Rozwój współpracy na płaszczyźnie międzynarodowej pomiędzy związkami i poprawa przepływu informacji oraz komunikacji niezbędnych dla dialogu socjalnego.

Główne wnioski, jakie powstały po realizacji wspólnych spotkań, stanowiące wyzwanie dla związków zawodowych maszynistów to:

  • wpieranie ponad zakładowej praktyki układów zbiorowych – w Polsce najczęściej układy zbiorowe odbywają się na płaszczyźnie zakładowej, zrzeszanie się, tak jak dyskutowano na seminariach w związki zawodowe branżowe, prowadzi do wzmocnienia pozycji w negocjacjach,
  • zwiększanie ilości członków – poszukiwanie poprzez dotarcie do organizacji prywatnych, w tym zajmujących się nowymi technologiami, gdyż tam wciąż przybywa pracowników,
  • finansowanie – poszukiwanie nowych form zarządzania finansami, dobrym przykładem był podany przez delegację włoską, proponowanie usług rozliczeń podatkowych w formie odpłatnej dla pracowników spoza związków,
  • zwiększenie zaangażowania młodych członków, zmiana mentalności i podejścia do działania związków zawodowych, przez lata tworzony wizerunek organizacji walczącej z pracodawcą,
  • współpraca z ekspertami zewnętrznymi, to ważny aspekt na tle szybko zmieniającej się gospodarki, zapotrzebowanie jest na prawników, negocjatorów, ekonomistów itp.,
  • zmiana wizerunku związków zawodowych, wszystkie delegacje określiły ten punkt jako bardzo istotny, gdyż współpraca z mediami i niechęć do związków, pojawia się w każdym z nich.

Poniżej, do pobrania, publikacja wypracowana w ramach projektu.

STEP – Podsumowanie projektu
STEP – Zusammenfassung des Projektes