W siedzibie ZZM w Warszawie przy ul. Wojciechowskiego, odbyło się Walne Zebranie Delegatów Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych. Spotkanie oprócz omówienia i przyjęcia sprawozdania za rok mijający, objęło omówienie sytuacji obecnej a także planów na przyszły okres. Głos zabrał zaproszony na spotkanie Jan Guz, przewodniczący OPZZ, który omówił sytuację związków zawodowych w nowej rzeczywistości politycznej. Zarówno Prezydent ZZM Leszek Miętek jak i Jan Guz wyrazili zaniepokojenie brakiem progresu w działaniach rządu, wynikających z wyborczych deklaracji.

Przeprowadzono również wybór na Przewodniczącego KKR KKZZ – został nim kol. Adam Rzeźbicki – gratulujemy.