Zjazd Delegatów ZZM w Jastrzębiej Górze

W dniach 25-27 kwietnia w Jastrzębiej Górze odbył się Zjazd Delegatów ZZM. Oprócz spraw bieżących, omówiono przeprowadzoną wśród maszynistów ankietę dotycząca pracy związkowej, znajomość aktualnie prowadzonych spraw jak i problemy, i tematy istotne dla członków związku. Delegaci mieli okazję zapoznać się z pracami Prezydium ZZM oraz spotkać z zaproszonymi gośćmi.