Zaproszenie na manifestację 1 maja

Zapraszamy na naszą manifestację wszystkie środowiska, którym bliskie są idee prodemokratyczne, proeuropejskie i propracownicze, w tym wszystkie osoby biorące udział w demonstracjach Komitetu Obrony Demokracji.

Spotkajmy się o godz. 11.00 przed siedzibą Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych przy ul. Kopernika 36/40 w Warszawie by razem przejść do Sejmu.

Z OPZZ i SLD będzie nas kilkanaście tysięcy. Razem może być nas jeszcze więcej!

Pełna treść zaproszenia

Warszawa, 21 kwietnia 2016 r.

Przewodniczący
Ruchów Społecznych i Partii Politycznych

1 Maja 2004 roku Polska wstąpiła do Unii Europejskiej. Było to możliwe dzięki wysiłkowi wszystkich rządów od prawicy do lewicy oraz poparciu Polek i Polaków dla tej decyzji w referendum ogólnokrajowym. Tę sztafetę kończył rząd lewicowy – Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Unii Pracy. Byliśmy wtedy razem – ruch związkowy, wszystkie siły proeuropejskie i zdecydowana większość społeczeństwa. Chodziło nam o to samo – żeby Polska była państwem szanującym zasady demokracji, państwem otwartym i tolerancyjnym.

Dziś te wartości są kwestionowane przez rządzących. Przez kraj przetacza się fala nacjonalizmu i ksenofobii. Podważana jest Konstytucja uchwalona za rządów SLD-PSL pod patronatem prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego i przyjęta przez społeczeństwo w referendum. Kwestionowane są zasady demokratycznego państwa prawnego, nasz dorobek i pozycja na świecie. Po raz pierwszy po 1989 roku pojawiają się pytania o to, czy Polska jest państwem demokratycznym.

1 maja to także Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy. 130 lat temu, chicagowscy robotnicy wyszli na ulice w obronie swojej godności, w proteście przeciwko okrutnemu wyzyskowi. Godna praca to postulat uniwersalny i ponadczasowy. W jej obronie maszerujemy co roku w Warszawie, Paryżu, Berlinie.

Pamiętajmy też, że prawa pracownicze i wolności związkowe gwarantuje nam Konstytucja RP. Każdy, kto jej broni, musi o tym pamiętać.

Zapraszamy na naszą manifestację wszystkie środowiska, którym bliskie są idee prodemokratyczne, proeuropejskie i propracownicze, w tym wszystkie osoby biorące udział w demonstracjach Komitetu Obrony Demokracji.

Spotkajmy się o godz. 11.00 przed siedzibą Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych przy ul. Kopernika 36/40 w Warszawie by razem przejść do Sejmu.

Z OPZZ i SLD będzie nas kilkanaście tysięcy. Razem może być nas jeszcze więcej!

Do zobaczenia 1 Maja!

Włodzimierz Czarzasty – Przewodniczący SLD
Jan Guz – Przewodniczący OPZZ