Posiedzenie Sektora Spółek Samorządowych ZZM

Po raz pierwszy w nowym roku i kolejny zdalnie połączyli się członkowie Sektora ZZM pod przewodnictwem Bogdana Jańczaka aby omówić  istotne dla związku tematy: niespodziewane wybory uzupełniające na przedstawiciela pracowników w RN POLREGIO S.A. oraz zbliżające się negocjacje płacowe w ramach trwającego dialogu społecznego w spółce.

Mandat zaufania Sektora jednogłośnie otrzymał Sławomir Centkowski.

Brak porozumienia w POLREGIO

Zapowiadane spotkanie (13.10.2021r) z Zarządem POLREGIO sp. z o.o. niestety nie zakończyło się podpisaniem porozumienia dotyczącego premii z okazji dwudziestolecia spółki rekompensującej pracownikom brak wzrostu wynagrodzeń od 2020 r.

Biorąc pod uwagę wysoką inflację, wzrost cen, kosztów życia i wzrost wynagrodzeń w innych dziedzinach gospodarki związki zawodowe wszczęły roszczenie o wdrożenie systemowej podwyżki w uposażeniu zasadniczym.

Stosowne oficjalne zawiadomienie zostanie złożone po podpisaniu przez organizacje związkowe.

Wybory w POLREGIO sp. z o.o.

20 lipca Centralna Komisja Wyborcza w POLREGIO sp. z o.o. przedstawiła protokół z przeprowadzonych wyborów na przedstawiciela pracowników w Radzie Nadzorczej. Mandat zaufania po raz kolejny uzyskał Jarosław Sromała z ZZM.

Sektor Spółek Samorządowych ZZM

Spotkanie, które odbyło się 11 czerwca miało ze względu na pandemię charakter videokonfencji. Głównym tematem spotkania były zbliżające się wybory na przedstawiciela pracowników w Radzie Nadzorczej POLREGIO sp. z o.o. Poparcie Sektora uzyskał do tej pory z powodzeniem  pełniący tą funkcję Jarosław Sromała.

W POLREGIO od 1 maja korzystniejsze zasady premiowania pracowników drużyn konduktorskich. ZZM jest jednym z sygnatariuszy porozumienia dotyczącego zmiany zasad premiowania pracowników z tytułu odprawy osób, rzeczy i zwierząt w pociągach, które zostało podpisane 29 kwietnia. Zakłada wzrost wysokości stawek będących podstawą do naliczenia premii za odprawę przy użyciu kas mobilnych o 29 procent.

W trosce o nowy tabor

Związki zawodowe działające w Polregio, w tym oczywiście ZZM, podjęły interwencję na najwyższych szczeblach w celu umożliwienia spółce inwestycji taborowych. Stawka jest wysoka.

Dziewięć organizacji związkowych działających w spółce w piśmie z 5 marca do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka wyraziło stanowczy sprzeciw wobec zapisów projektu Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (w skrócie KPO) w zakresie komponentu dotyczącego pasażerskiego taboru kolejowego. Uważają, że zapisy w obecnym stanie dyskryminują największego polskiego przewoźnika, czyli spółkę Polregio, gdyż do roli beneficjenta wsparcia inwestycji taborowych z KPO predestynuje tylko spółka PKP Intercity.

Jak twierdzą sygnatariusze, tak sformułowane zapisy mogą zaważyć negatywnie nie tylko na przyszłości Polregio, ale również kolejowych przewozów pasażerskich w wielu regionach oraz zatrudnieniu tysięcy kolejarzy. Z ramienia ZZM pismo podpisał przewodniczący Sektora Przewozów Pasażerskich Bogdan Jańczak.