Brak porozumienia w POLREGIO

Zapowiadane spotkanie (13.10.2021r) z Zarządem POLREGIO sp. z o.o. niestety nie zakończyło się podpisaniem porozumienia dotyczącego premii z okazji dwudziestolecia spółki rekompensującej pracownikom brak wzrostu wynagrodzeń od 2020 r.

Biorąc pod uwagę wysoką inflację, wzrost cen, kosztów życia i wzrost wynagrodzeń w innych dziedzinach gospodarki związki zawodowe wszczęły roszczenie o wdrożenie systemowej podwyżki w uposażeniu zasadniczym.

Stosowne oficjalne zawiadomienie zostanie złożone po podpisaniu przez organizacje związkowe.