Pogotowie strajkowe w POLREGIO S.A.

W związku z brakiem porozumienia podczas kolejnego spotkania z władzami w kwestii podwyżek dla pracowników, strona społeczna poinformowała, że wszczyna pogotowie strajkowe i uruchamia procedury  referendum strajkowego we wszystkich jednostkach Spółki.

Poniżej protokół rozbieżności z dnia 12.01.2022 r.

PR Protokół rozbieżności 12.01 podpisany