Strajk na WKD

Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce w Warszawskiej Kolei Dojazdowej informuje o nie udanych negocjacjach z Zarządem Spółki w dniu 17.01.2024r. W wyniku czego od dnia 18.01.2024r. wprowadzony jest strajk generalny.  Strajk będzie przebiegał w formie rotacyjnej  od godziny 6.00 do 8.00 oraz od 15.00 do 17.00 w dni robocze.