Zakończenie sporu zbiorowego w Polregio

Po wielu trudnych negocjacjach już z udziałem mediatora, Zarząd Polregio S. A. i związki zawodowe  podpisały Porozumienie kończące spór zbiorowy w Spółce. Porozumienie modyfikuje żądania sporu zbiorowego z 2023 r. w związku z zawarciem Protokołu dodatkowego nr 6 do ZUZP, wprowadza gratyfikację finansową na 2024 r oraz określa warunki corocznej waloryzacji wynagrodzenia zasadniczego na kolejne lata.