Opłatkowe posiedzenie Rady Krajowej ZZM

Na wyjazdowym posiedzeniu w Masłowie k.Kielc w dniach 14-15.12.2023 r. Rada Krajowa ZZM zajmowała się bieżącą sytuacją w poszczególnych Sektorach oraz przyjęła uchwały wyznaczające kierunki działania  związku w najbliższym okresie jak i  2024 r.  Posiedzenie było również okazją do spotkania z zaproszonymi gośćmi, przedstawicielami pracodawców i organizacji oraz firm współpracujących z naszym związkiem.  Tradycyjnie zakończyło się wspólną wigilijną kolacją i złożeniem życzeń świątecznych.