Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy Kolejarze

Z okazji przypadającego na 25 listopada święta naszej profesji życzymy Wam samych bezpiecznych służb i rosnącej dumy oraz satysfakcji z wykonywanego zawodu. Oby trud i zaangażowanie w wykonywanie codziennych obowiązków zawsze były w pełni doceniane przez przełożonych, a łącząca nas szczególna więź uległa wzmocnieniu.

Do całej społeczności kierujemy moc najserdeczniejszych życzeń wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym oraz osobistym. Niech Was i Waszych bliskich strzeże nasza patronka – Święta Katarzyna Aleksandryjska. Do seniorów – rencistów i emerytom kolejnictwa przekazujemy słowa uznania i życzymy dużo zdrowia na zasłużonym odpoczynku.

Rada Krajowa ZZM