Protest pod siedzibą PKP CARGO S.A.

W proteście przeciwko brakowi podwyżek wynagrodzeń i zerwaniu negocjacji przez zarząd spółki związki zawodowe działające w PKP Cargo zorganizowały 8 listopada pikietę stacjonarną przed siedzibą przewoźnika. Zgromadziła ponad 500 uczestników.

Kolejarskie organizacje otrzymały duże wsparcie ze strony Prezydium OPZZ, które stawiło się w trzyosobowym składzie: przewodniczący Piotr Ostrowski oraz wiceprzewodnicząca Barbara Popielarz i wiceprzewodniczący Sebastian Koćwin. Odczytali m.in. listy poparcia dla prowadzonych działań od przedstawicieli Rad Wojewódzkich OPZZ oraz organizacji związkowych z innych branż.

Przedstawiciele protestujących związkowców złożyli petycję do Zarządu Spółki.