Dziś Europejski Dzień Maszynisty Kolejowego. Z tej okazji składamy wszystkim maszynistom życzenia bezpiecznej pracy, powrotów do szczęśliwych rodzin, zdrowia i pomyślności. Życzymy aby z dumą myśleli o tradycji tego pięknego zawodu a ze spokojem i nadzieją oczekiwali jego przyszłości.

Niech nas łączy honor i więź zawodowa!

Rada Krajowa ZZM