Prezes Rady Ministrów reaguje

Jeszcze tego samego dnia tj. 22.03.2023r w godzinach wieczornych do wiadomości ZZM przesłane zostało pismo z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów będące reakcją na żądanie związków zawodowych poprawy bezpieczeństwa na kolei.

22